Đất đồng sở hữu, #35

Mô tả

Tổng quat

Địa chỉ Đồng Nai

Phân loại dự án:   Lô đất  

Tình trạng:   Bán  

Tỉnh/Thành phố: Đồng Nai

Quận/Huyện/Thành phố: Suối Cao

Diện tích:   Nhỏ hơn 50m2  

Diện tích chuẩn: 200 m2

Giá bán: $ 150000000

Quyền sờ hữu:   Chủ đất  

Lượt quan tâm: 253

 Phiên bản máy in

Tiết kiệm năng lượng

Not subject Energy Performance European


Not subject Gas European

Vị trí bất động sản


Bình luận Facebook


Tổng quat

Địa chỉ Đồng Nai

Phân loại dự án:   Lô đất  

Tình trạng:   Bán  

Tỉnh/Thành phố: Đồng Nai

Quận/Huyện/Thành phố: Suối Cao

Diện tích:   Nhỏ hơn 50m2  

Diện tích chuẩn: 200 m2

Giá bán: $ 150000000

Quyền sờ hữu:   Chủ đất  

Lượt quan tâm: 253

 Phiên bản máy in

Chi tiết công ty

Owner

Để lại lời nhắnĐược tài trợ